Komunikacja z akcjonariuszami

Ogłoszenia spółki ROCKFIN S.A. z siedzibą w Małkowie wymagane przez przepisy prawa lub statut Spółki